Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

St. Anthonius Abt Gilde Blitterswijck

Link naar website:  St.Anthonius-Abt gilde
Link naar Facebook: St-Antonius-Abt gilde

Dit is een groot gilde met ruim 70 gekostumeerde leden.
Opgericht in 1485; heropgeleefd in 1981.

Sinds 1988 draagt het Gilde met trots haar kostuums voorzien van de kleu­ren
rood - groen - geel; rood naar het wapen van de Heerlijkheid Blitterswijck,
groen van de patroonheilige St. Antonius-Abt, en  geel als teken van verbondenheid met de Rooms-katholieke kerk.
Deze kleuren zijn tevens opgenomen in het hoofdvaandel dat in 2003 nieuw werd vervaardigd.
Tijdens optochten wordt, op een baar getorst door twee gildebroeders, het nieuwe beeld van de patroonheilige  meegedragen.


Het oorspronkelijke beeld is bij de grote kerkroof, in januari 2005, te samen met vele andere voorwerpen uit de plaatselijke parochiekerk ontvreemd.
Het St. Antonius-Abt Gilde Blitterswijck wordt vrijwel altijd vooraf gegaan door een drager van het processievaandel.