Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

St. Antonius- en Mariagilde Linden

Het gilde is opgericht medio 1565 door pastoor Cornelis van de Bergh in Linden, als een soort burgerwacht in die roerige tijden tegen plunderingen en overvallen. De oprichtingsakte hiervan is helaas medio 1910 verloren gegaan.

Het gilde van Linden heeft in 2015 zijn 450-jarig bestaan gevierd.

Het kos­tuum is een weerspiegeling van de kleding uit de 16e- eeuw, en is samengesteld uit de kleuren blauw en groen. Blauw naar de patro­nes de H. Maagd Maria  en groen naar St. Antonius met het varken.Sinds 1994 beschikt het gilde over een fraaie schietaccommodatie dat aan de vele wettelijke eisen voldoet, en sinds 1998  over een fraai gilde-clublokaal dat in 2003 werd uitgebreid met een 5-tal kruisboogbanen. In januari 2010 heeft het gilde weer de officiële installatie van nieuwe gildebroeders tijdens de jaarlijkse gildemis na het Koningschieten ingevoerd.

De gildezusters krijgen op de patroonsdag van Sint Antonius in januari 18 “Krintebollen” toebedeeld.

Op de 2de zaterdag na Pinksteren vindt het traditionele Koningschieten plaats.

Het gilde van Linden is KNSA gecertificeerd, en verleent hand en spandiensten aan die gilden welk nog niet officieel beschikken over dit Certificaat.