Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

St. Lambertusgilde Milsbeek

In de parochie Ottersum bestonden twee Gilden, namelijk dat van Sint Lambertus voor het dorp Ottersum met de gehuchten Milsbeek en Aaldonk en dat van Sint Antonius Abt in het Ven, tegenwoordig Ven-Zelderheide genaamd.

De oprichtingsbrief is in de allesverwoestende brand die Gennep in april 1597 trof verloren gegaan. Met zekerheid weten we echter dat in 1468 de kapelaan van Ottersum de vicaris van Sint Lambertus bediende.

Op 16 juni van het jaar 1844 vierde Ottersum het feest van de consecratie van de hernieuwde kerk. De nieuwe kerk werd echter niet meer toegewijd aan de aloude patroon van het dorp en het Sint Lambertus Gilde. Als een zekere eer aan de bisschop, Johannes, werd de kerk van Ottersum toegewijd aan Sint Jan de Doper. Sint Lambertus werd hoe lang hoe meer vergeten. Het oude middeleeuwse houten Sint Lambertusbeeld verhuisde naar het Ven, waar het nog steeds een van de belangrijkste bezittingen van de kerk is. Het Gilde stierf later, na een kwijnend bestaan, een langzame dood.

Op zondag 8 augustus 1954 wordt het Sint Lambertus gilde heropgericht. Het Hoofdvaandel stamt uit 1956. In 1957 volgt de aansluiting bij de Kring Land van Cuijk. Vrije Gilden-en Schuttersdagen worden voor het eerst in 1969 georganiseerd. Gevolgd door de vrije Gildedagen in 1991 en 2007. In 2013 organiseren we voor de vierde keer Gildefeesten. Sinds 1972 Maakt de standaardruiter de weg vrij voor ons Gilde. In 1981 kregen we onze eerste Keizer. In 2001 onze tweede en sinds 2007 thans heersende Keizer. De Gildetrommen zijn in 1991 in gebruik genomen en in 2011 gereviseerd. De eerste dames treden in 1994 toe in ons Gilde als vendeliers. Tevens wordt voor de eerste keer om de titel jeugdkoning geschoten. Eerste vrouwelijke Koning in de historie van het Gilde wordt José Derks-Weijers in 2005. In 2006 onze eerste Koningin, Esther Stoffelen.  

De kleuren van de kostuums zijn ontleend aan het wapen van de gemeente Gennep. Momenteel telt het Gilde 75 Gildebroeders en Gildezusters.