Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest

Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE

Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest


Volgens overleveringen is het gilde in Soest ontstaan in de tweede helft van de 14e eeuw, een tijd waarin Soest verschillende keren in de strijd tussen de bisschop¬pen van Utrecht en de graven van Holland is geplunderd.
De oudste bekende Caert dateert uit 1560, deze verwijst naar hetgeen in 1430 in een statuut was opgenomen.
In de daaropvolgende eeuwen is het gilde, waarschijnlijk door het bezit van meerdere hectares land, kunnen blijven bestaan, zodat het als één van de weinige boven de grote rivieren is overgebleven. In het midden van de vorige eeuw leidde het een kwijnend bestaan, maar rond 1960 ontwaakte het uit deze slaap. In de afgelopen decennia is rond het eeuwenoude koningsschieten op de laatste zondag van augustus een waar dorpsfeest ontstaan, waarvoor elk jaar tienduizenden mensen, in en rond het laatste weekend van augustus, naar de Blaak komen.
Het Soester gilde is sinds 1970 lid van de Kring van gilden Land van Cuijk.
Inmiddels heeft het gilde drie keer als gastheer mogen fungeren voor de Brabantse gilden, waarvan er op het laatst Landjuweel in 2017 zelfs bijna honderdveertig aanwezig waren.
Het vaandel heeft als middelpunt St. Aechten, de patrones van het gilde en daaromheen het wapen en de gildeboom, waar eens in de vier jaar om wordt gedanst, een gebruik dat aan nog oudere tijden herinnert.
Het gildekorps bestaat uit meer dan 50 geüniformeerde leden met in het midden het koningspaar, dat wordt bijgestaan door twee hofdames.
In 2023 heeft een belangrijke statutenwijziging plaatsgevonden, waardoor nu ook vrouwen en niet katholiek-gedoopten lid mogen worden. Met circa 1.000 leden is het Groot Gaesbeeker Gilde het grootste Gilde boven de rivieren.