Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest

Volgens overleveringen is het gilde in Soest ontstaan in de tweede helft van de 14e eeuw, een tijd waarin Soest verschillende keren in de strijd tussen de bisschop­pen van Utrecht en de graven van Holland is geplunderd.

De oudste bekende Caert dateert uit 1560, die verwijst naar hetgeen in 1430 in een statuut was opgenomen.

In de daaropvolgende eeuwen is het gilde, waarschijnlijk door het bezit van meerdere hectares land, kunnen blijven bestaan, zodat het als één van de weinige boven de grote rivieren is overgebleven. In het midden van de vorige eeuw leidde het een kwijnend bestaan, maar rond 1960 ontwaakte het uit deze slaap. In de afgelopen decennia is rond het eeuwenoude koningsschieten op de laatste zondag van augustus een waar dorpsfeest ontstaan, waarvoor elk jaar tienduizenden mensen, in en rond het laatste weekend van augustus, naar de Blaak komen.

Het Soester gilde is sinds 1970 lid van de Kring van gilden Land van Cuijk.

Inmiddels heeft het gilde drie keer als gastheer mogen fungeren voor de Brabantse gilden, waarvan er op het Landjuweel in 1987 zelfs bijna honderd aanwezig waren.

In 2017 zal er wederom een Landjuweel door het gilde van Soest georganiseerd worden. Op zondag 3 september 2017 zullen, als hoogtepunt van een groots festijn, vele gilden worden uitgenodigd voor de landjuweel gildedag.

Het vaandel heeft als middelpunt St. Aechten, de patrones van het gilde en daaromheen het wapen en de gildeboom, waar eens in de vier jaar om wordt gedanst, een gebruik dat aan nog oudere tijden herinnert.

Het gildekorps bestaat uit meer dan 50 geüniformeerde leden met in het midden het koningspaar,  wat wordt bijgestaan door twee hofdames. Het gilde zelf heeft meer dan 550 gildebroeders en ruim 400 gildezusters.