Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

Vendel Commissie

Doelstelling

De doelstelling van de vendelcommissie is om het vendelen in de kring Land van Cuijk te stimuleren en een ieder aan wedstrijden te laten deelnemen, om zo onderlingen broederschap en saamhorigheid tot uitdrukking te laten komen in het wedstrijdelement. Daarom zijn er ook diverse klasses waarin kan worden gestreden om het felbegeerde zilver.

Samenstelling

De vendelcommissie bestaat op dit moment uit 6 personen: 

 • Voorzitter: Oscar Huizinga (commissielid vanaf 2018)
 • Secretaris: Marc Ermens  (commissielid vanaf 2019)
 • commissielid: Mat Ermens (commissielid vanaf 1990)
 • commissielid: Antoon Tissen (commissielid vanaf 2006)
 • commissielid: Vincent Verbraak (commissielid vanaf 2019)
 • commissielid: Marco Verstraaten (commissielid vanaf 2021)

Klassen-indeling

 • Vaandelklasse 50 jaar en ouder
 • Vaandelklasse 40 t/m 49 jaar
 • Vaandelklasse zonder acrobatiek
 • Klasse A
 • Klasse B
 • Klasse C
 • Klasse C+
 • Jeugdklasse t/m 13 jaar
 • Jeugdklasse t/m 16 jaar
 • Groepen 3 en 4 personen
 • Groepen 5 of meer personen
 • Groepen jeugd

Werkzaamheden

De vendelcommissie komt in de regel 1 รก 2 maal per jaar bij elkaar. In deze vergaderingen worden dan de volgende items besproken: het bespreken van de gildedagen; het aanzoeken van de juryleden; promotie van de eventuele vendeliers; het doen van eventuele nieuwe voorstellen aan het kringbestuur; het verdelen van taken tijdens komende gildedagen; het voor bespreken van de komende federatiecommissie-vergadering; het bepalen van de standpunten. Tijdens de jaarvergadering van de kring legt de commissie verantwoording af voor het uitgevoerde beleid van het afgelopen jaar in een jaarverslag.

De voorzitter van de vendelcommissie is aanwezig bij de eerste voorbespreking van de gildedag bij het organiserend gilde. Het draaiboek van de gildedag wordt dan doorgenomen en belangrijke items ten aanzien van het vendelen worden dan nog eens onderstreept. Tijdens een tweede bespreking van de gildedag gaat er een commissielid mee, waarbij dan het terrein verkend wordt en het aantal wedstrijdvelden en het te winnen zilver worden vastgesteld. Voorzitter en commissielid stellen samen met de wedstrijdsecretaris de wedstrijdindeling en juryindeling vast. Tijdens de gildedag verzorgt de vendelcommissie het wedstrijdverloop, bemant het secretariaat en verwerkt de juryrapporten zodat de prijsuitreiking op tijd van start kan gaan.

De vendelcommissie verzorgt bijeenkomsten voor de vendeliers van alle gilden uit de kring voor uitleg en bijscholing van het wedstrijdreglement. Daarnaast promoot zij het vendelen in zowel binnen- als buitenland en gaat hiervoor naar verschillende bijeenkomsten en demonstraties.

In samenspraak met de vendelcommissie van de Federatie wordt het vendelreglement vastgesteld. Men stelt de juryleden in de kring aan en gaan bij diverse wedstrijden jureren.