Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

Informatie

Kring Land van Cuijk is opgericht in 1933, waarbij 32 gilden zijn aangesloten.

De site telt een aantal submenu's waar informatie over de kring, historie, bestuur, commissies etc. terug te vinden is.

De kring telt een 5 afzonderlijke commissies, te weten:

  • SAT-commissie
  • Vendelcommissie
  • Trom- en bazuincommissie
  • Schietcommissie
  • Commissie Standaardrijden

Bij het submenu commissies staat alle informatie over deze commissies, hun doelstelling, taken en samenstelling.