Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

Nieuws

flyer 16 maart 2023 millingen klein

 

 

Hallo vrienden van de Gilde Land van Cuyck,

Op Youtube heb ik een film geplaatst over de Gildedag in Geysteren 30 jaar bijna geleden of het jaartal klopt weet ik niet precies 1994?
Het jaartal kan nog altijd aan passen.
Duur van de film is 45 minuten,misschien een aanrader.
 https://www.youtube.com/watch?v=spC4-BYRv00
 
 Jos Custers

Geacht bestuur,

 
Helaas hebben we na een kort ziekbed zaterdagavond 26 juni afscheid moeten nemen van onze dierbare gildebroeder Marc Pijnenburg. Een gildebroeder in hart en nieren. Caroline en zijn  zonen Lucas en Thomas zullen zonder hem door moeten. Een groot gemis voor hen, voor zijn vrienden en ons gilde. Marc mocht slechts 56 jaar oud worden. 
 
Op zaterdag 3 juli zal de uitvaartdienst met gilde-eer door ons eigen St. Lambertusgilde gehouden worden. Deze vindt plaats in de St. Servatiuskerk te Dinther.  
Vanwege coronamaatregelen mogen er maar een beperkt aantal personen in de kerk worden toegelaten. Erg jammer, maar het is helaas niet anders. 
Echter we willen wel met zoveel mogelijk gildebroeders en vendeliers na de eucharistieviering een erehaag gaan vormen en met een aantal vendeliers een vendelgroet aan Marc brengen.
Dus we willen jullie vragen of er van jullie gilde een aantal gildebroeders en vendeliers genegen zijn om een erehaag rond 14.30-14.45 uur  te vormen buiten bij de St Servatiuskerk, St. servatiusstraat 1 te Heeswijk-Dinther. 
 
We hopen natuurlijk op jullie bijdrage als laatste eer naar Marc, maar ook voor steun aan Caroline en de jongens.
Mochten er nog vragen zijn kan er altijd contact opgenomen worden met ondergetekende of met John Loeffen, staande deken 06--23341862
 --
Met vriendelijke gildegroet,
Marisca Vossen-van den Berg
Deken Schrijver
St. Lambertusgilde Huisseling
 Rouwkaart Marc Pijnenburg 1
 

Beste allemaal,
Het jaar 2020 is een raar jaar geweest. Een jaar dat na begin maart plotseling een andere wending kreeg en we op 12 maart in een intelligente lockdown terecht kwamen. De onbekendheid van het virus maakte vele slachtoffers waarbij we ook dierbaren hebben moeten afstaan. Een alles omvattend virus dat meer impact heeft dan dat we in eerste instantie gedacht hadden. Evenementen die geen doorgang konden hebben. Winkels en horeac die gesloten moesten worden. Ook de gilden werden hard getroffen door enerzijds het verliezen van dierbaren, maar ook hun evenement dat in rook opging. Juni dachten we het virus redelijk onder controle te hebben en kregen we meer vrijheden en konden we zelfs weer op vakantie. Maar helaas was dit toch te veel van het goede en kwam het virus in alle hevigheid terug. Hadden we de hoop om in september/oktober te kunnen en mogen organiseren werd met de 2e golf dit de kop ingedrukt. Zo erg zelfs dat we helaas in november weer gedeeltelijk in lock down gingen en vanaf 17 december weer in een harde lockdown.
De anderhalve meter afstand houden, de verplichte mondkapjes, het thuis werken en nog meer digitaal vergaderen en kerst vieren in kleine kring moeten het virus weer indammen.
Het jaar 2020 sluiten we straks af en gaan hoopvol een gezond 2021 tegemoet. Het jaar waarin vaccinaties centraal zullen staan. Een jaar waar we langzaam aan weer terug gaan naar het nieuwe normaal. De mondkapjes, anderhalve meter afstand en het vaker thuis werken zullen zeker nog centraal blijven staan, maar als we met zijn allen de schouders eronder blijven zetten en ons steentje bijdragen moet het uiteindelijk toch goed komen.
Ondanks alle beperkingen wenst het bestuur Kring land van Cuijk u allen:
Sfeervolle en warme kerstdagen
en een

Gelukkig en gezond 2021

kerstwens kring LvC 2020

 


Beste gildebroeders en gildezusters, 

De jaarlijkse hoofdliedendag zou in 2020 "Noordbrabantse Federatiedag" worden genoemd, oftewel "Federatiedag". Deze was gepland op zaterdag 10 oktober. In het voorjaar werden de gilden genoodzaakt hun activiteiten te staken en de toernooien en gildedagen werden geannuleerd. Hoopvol dacht de NBFS in het najaar weer alle aandacht aan de gilden te kunnen schenken, zou het een federatiedag "voor en door de gildebroeder" moeten worden, het thema zou zijn "Trots op onze gilden". Maar al heel snel was duidelijk dat ten gevolge van de coronamaatregelen het samenzijn nog niet mogelijk zou zijn. De federatie heeft gezocht naar een manier om toch even dichterbij te kunnen zijn, al is het digitaal, en stuurt u drie filmpjes. 

Namens alle bestuursleden van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden wensen wij onze gildebroeders en gildezusters creativiteit om toch het broederschap invulling te geven. Wij wensen u alle gezondheid, voor uw familie en naasten, alle kracht en volharding.  

Met een warme Gildegroet,

Annie Maas

Secretaris NBFS

Toespraak door Jos Verbeeten https://youtu.be/-PFT0h2ucj8

Toespraak door Monseigneur de Korte https://youtu.be/YmIbYfHqyj8

Afscheidsvendelgroet voor Wim van de Donk https://youtu.be/rEqn25dBFYU

 


 •                                                                   

                                      KRING VAN SCHUTTERSGILDEN LAND VAN CUIJK

                                      OPGERICHT 1 NOVEMBER 1933

                                      Secr.: Marisca Vossen-van den Berg, Dr. Baptiststraat 37, 5366 BA Megen

   

  Megen, 20 maart 2020

 • Onderwerp: Corona virus en de activiteiten in Kring Land van Cuijk-NBFS

   

  Geacht bestuur,

  Brabant, Nederland is in de ban van het corona-virus. Het legt ons leven, ons sociale leven volkomen lam. De kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte zijn extra kwetsbaar en hebben onze grootste aandacht om ze niet te besmetten, maar tegelijkertijd slaat de eenzaamheid voor hen,  met name die alleen zijn met of zonder familie, toe. Laten we met zijn allen goed omkijken naar onze ouderen, onze kwetsbare mensen om ons heen. Pak die telefoon en bel wat vaker, nu dat contact het meest aangeprezen wordt. Het virus grijpt steeds sneller om zich heen en is nog niet te stoppen. Dit zal voor de komende tijd nog wel blijven bestaan. Als we zelf niet de voorzorgsmaatregelen niet in acht nemen dan is het niet te stoppen. We zien nog steeds groepjes mensen met elkaar kletsen, samen sporten, samen picknicken en samen spelen, terwijl het op ons hart gedrukt wordt om afstand te houden.

  Dat laatste brengt ons tot de actviteiten binnen onze kring. Natuurlijk zouden we eindelijk weer eens een gildedag hebben in onze kring. 24 mei klinkt ver weg, maar toch zal het snel mei zijn.

  Dit heeft het gilde van Haps en dit onderstreept het kringbestuur van harte, doen besluiten om de kringgildedag op 24 mei te annuleren. Deze zal verplaatst worden naar een nader overeen te komen datum in mei 2021. Hierover wordt u allen nog bericht.

  Er zijn echter nog meerdere activiteiten die plaats vinden in de kring, in Brabant in NBFS-verband.

  Zo zal het NBFS toernooi kruisboogschieten op 5 april te Boekel uiteraard komen te vervallen.

  Maar ook een oproep aan u, het gilde, ga geen bijeenkomsten, vergaderingen, of andere activiteiten zoals koningschieten, teerfeesten te plannen de komende periode tot zeker eind mei. Denk ook aan de dodenherdenking om dit in een aangepaste vorm te laten plaatsvinden.

   

 • Hieronder een overzicht van activiteiten in onze kring/Brabant die zijn komen te vervallen

   

 • 5 april               NBFS kruisboogschieten

  6 april               bijeenkomst vendelcommissie

  24 mei              kringgildedag Haps

   

 • We willen u alle gezondheid, sterkte, en vooral houdt uw naasten goed in de gaten.

   

 • Met vriendelijke gildegroet,

  Kringbestuur LvC

  Marisca Vossen

  Ad interim Kringsecretaris LvC


   
 • Op zaterdag 24 februari 2018 vond de kringjaarvergadering in Linden plaats. Uit handen van de kringvoorzitter Karel van Soest kreeg dhr. Henk Jans een oorkonde uitgereikt. Henk Jans was jarenlang commissielid van de commissie geweerschieten en nam afscheid van de commissie.